Speed Ferry Cambodia

Kết nối đến thiên đường riêng của bạn

+855 81 466880

EN | ZH | VI

Tuyến đường & lịch trình

Tuyến đường & lịch trình

ferry 8.jpg

Lịch trình

Từ Sihanoukville tới Koh Rong:

9:00am, 11:30am,2:00pm, 4:00pm

Chiều về (Koh Rong - Sihanoukville):

7:30am, 10:00am, 12:30pm, 4:00pm 

Từ Sihanoukville tới Koh Rong Saloem:

9:00am, 11:30am, 2:00pm, 4:00pm


Chiều về (Samloem - Sihanoukville):

7:30am, 10:00am, 12:30pm, 4:00pm 

Departure

9:00am | 11:30am

2:00pm | 4:00pm 

Return
7:30am | 10:00am | 12:30pm | 4:00pm 

Departure

9:00am | 11:30am

2:00pm | 4:00pm 

Return
7:30am | 10:00am | 12:30pm | 4:00pm 

Departure

9:00am | 11:30am

2:00pm | 4:00pm

Return

8:30am |11:00am | 3:00pm

Departure

2:00pm

*(Subjetc to Availability)

Return

3:00pm

Departure

9:00am | 11:30am

2:00pm | 4:00pm 

Return
7:30 | 10:00am | 12:30pm | 4:00pm 

Departure

9:00am | 11:30am

2:00pm | 4:00pm 

Return

7:30 | 10:00am | 12:30pm | 4:00pm