top of page

គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន

យើងឱ្យតម្លៃលើការទុកចិត្តដែលអ្នកដាក់លើយើង នោះហើយជាមូលហេតុដែលយើងទទូចលើស្តង់ដារខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ប្រតិបត្តិការប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងភាពឯកជនព័ត៌មានរបស់អតិថិជន។ សូមអានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខាងក្រោមដើម្បីស្វែងយល់អំពីការអនុវត្តការប្រមូលនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់យើង។

សម្គាល់ៈគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើងអាចផ្លាស់ប្តូរបានគ្រប់ពេលដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។ ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រាកដថាអ្នកដឹងអំពីការផ្លាស់ប្តូរណាមួយសូមពិនិត្យមើលគោលនយោបាយនេះឱ្យបានទៀងទាត់។

តាមរយៈការទស្សនាគេហទំព័រនេះលោកអ្នកយល់ព្រមនឹងល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ព្រមសូមកុំប្រើប្រាស់ឬចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើង។

តាមរយៈការប្រើប្រាស់គេហទំព័រអ្នកយល់ព្រមយល់ព្រមចំពោះការប្រើប្រាស់និងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងស្របតាមគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ។ គោលការណ៍ឯកជនភាពនេះត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុង ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់

ការប្រមូលព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួននិងព័ត៌មានផ្សេងទៀត

នៅពេលអ្នកប្រើគេហទំព័ររបស់យើងយើងរក្សាទុកព័ត៌មានរុករករបស់អ្នក។ គោលដៅចម្បងរបស់យើងក្នុងការធ្វើដូច្នេះគឺដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកនូវបទពិសោធន៍ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពប្រសិទ្ធភាពរលូននិងប្តូរតាមបំណង។ នេះអនុញ្ញាតឱ្យយើងផ្តល់នូវសេវាកម្មនិងលក្ខណៈពិសេសដែលភាគច្រើនអាចឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់អ្នកនិងប្តូរវេបសាយរបស់យើងតាមបំណងដើម្បីធ្វើឱ្យបទពិសោធន៍របស់អ្នកមានសុវត្ថិភាពនិងងាយស្រួលជាងមុន។ សំខាន់ជាងនេះទៅទៀតនៅពេលធ្វើដូច្នេះយើងប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនពីអ្នកដែលយើងគិតថាចាំបាច់សម្រាប់ការសម្រេចគោលបំណងនេះ។
ជាទូទៅអ្នកអាចបើកមើលគេហទំព័រដោយមិនប្រាប់យើងថាអ្នកជានរណាឬបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយអំពីខ្លួនអ្នកឡើយ។ នៅពេលអ្នកផ្តល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដល់អ្នកអ្នកមិនអនាមិកចំពោះយើងទេ។ នៅពេលដែលអាចធ្វើទៅបានយើងចង្អុលបង្ហាញថាតើវាលមួយណាត្រូវបានទាមទារហើយវាលណាមួយជាជម្រើស។ អ្នកតែងតែមានជំរើសក្នុងការមិនផ្តល់ព័ត៌មានដោយជ្រើសរើសមិនប្រើសេវាកម្មឬមុខងារពិសេសណាមួយនៅលើគេហទំព័រ។ យើងអាចតាមដានព័ត៌មានជាក់លាក់អំពីអ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយផ្អែកលើឥរិយាបទរបស់អ្នកនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។ យើងប្រើព័ត៌មាននេះដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវផ្ទៃក្នុងអំពីប្រជាសាស្ត្រចំណាប់អារម្មណ៍និងអាកប្បកិរិយារបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដើម្បីយល់កាន់តែប្រសើរការពារនិងបម្រើអ្នកប្រើប្រាស់របស់យើង។ ព័ត៌មាននេះត្រូវបានចងក្រងនិងវិភាគដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានសរុប។ ព័ត៌មាននេះអាចរាប់បញ្ចូលនូវ URL ដែលអ្នកទើបនឹងចេញមក (តើ URL នេះមាននៅលើគេហទំព័ររបស់យើងឬអត់) ដែល URL មួយណាដែលអ្នកចូលទៅបន្ទាប់ (តើ URL នេះមាននៅលើគេហទំព័ររបស់យើងឬអត់) ព័ត៌មានកម្មវិធីរុករកកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកនិងអាសយដ្ឋាន IP របស់អ្នក។ ។
យើងប្រើឧបករណ៍ប្រមូលទិន្នន័យដូចជា“ ឃុកឃី” នៅលើទំព័រជាក់លាក់នៃគេហទំព័រដើម្បីជួយវិភាគលំហូរគេហទំព័ររបស់យើងវាស់ប្រសិទ្ធភាពផ្សព្វផ្សាយនិងលើកកម្ពស់ការទុកចិត្តនិងសុវត្ថិភាព។ "ឃុកឃី" គឺជាឯកសារតូចៗដែលដាក់នៅលើថាសរឹងរបស់អ្នកដែលជួយយើងក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មរបស់យើង។ យើងផ្តល់ជូននូវលក្ខណៈពិសេសមួយចំនួនដែលអាចប្រើបានតែតាមរយៈការប្រើប្រាស់ខូឃី។
លើសពីនេះទៀតអ្នកអាចជួបប្រទះ“ ខុកឃី” ឬឧបករណ៍ស្រដៀងគ្នាផ្សេងទៀតនៅលើទំព័រជាក់លាក់នៃគេហទំព័រដែលត្រូវបានដាក់ដោយភាគីទីបី។ យើងមិនគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ខូឃីស៍ដោយភាគីទីបីឡើយ។
ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសទិញនៅលើគេហទំព័រយើងប្រមូលព័ត៌មានអំពីឥរិយាបថទិញរបស់អ្នក។
ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសប្រកាសការពិនិត្យឡើងវិញនិងគន្លឹះអំពីឡានក្រុងឬផ្ញើសារឬទុកមតិប្រតិកម្មយើងនឹងប្រមូលព័ត៌មានដែលអ្នកផ្តល់ឱ្យយើង។ យើងរក្សាទុកព័ត៌មាននេះជាការចាំបាច់ដើម្បីដោះស្រាយវិវាទផ្តល់ការគាំទ្រដល់អតិថិជននិងដោះស្រាយបញ្ហាដូចដែលបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់។ ប្រសិនបើអ្នកផ្ញើការឆ្លើយឆ្លងផ្ទាល់ខ្លួនដូចជាអ៊ីម៉ែលឬសំបុត្រឬប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់ឬភាគីទីបីផ្ញើការឆ្លើយឆ្លងអំពីសកម្មភាពឬការបង្ហោះរបស់អ្នកនៅលើគេហទំព័រយើងអាចប្រមូលព័ត៌មានទាំងនោះទៅក្នុងឯកសារជាក់លាក់មួយសម្រាប់អ្នក។
យើងប្រមូលព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួន (អាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែលឈ្មោះលេខទូរស័ព្ទ) ពីអ្នកនៅពេលអ្នកបង្កើតគណនីឥតគិតថ្លៃជាមួយយើង។ យើងប្រើព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកដើម្បីផ្ញើជូនអ្នកដោយផ្អែកលើការបញ្ជាទិញពីមុននិងចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នក។

២- ការប្រុងប្រយ័ត្នសុវត្ថិភាព

គេហទំព័ររបស់យើងមានវិធានការណ៍សន្តិសុខយ៉ាងតឹងរឹងដើម្បីការពារការបាត់បង់ការប្រើប្រាស់មិនត្រឹមត្រូវនិងការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់យើង។ រាល់ពេលដែលអ្នកផ្លាស់ប្តូរឬចូលប្រើព័ត៌មានគណនីរបស់អ្នកយើងផ្តល់ជូននូវការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនមេដែលមានសុវត្ថិភាព។ នៅពេលព័ត៌មានរបស់អ្នកស្ថិតនៅក្នុងកម្មសិទ្ធិរបស់យើងយើងប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍ណែនាំសន្តិសុខយ៉ាងតឹងរឹងការពារវាពីការចូលប្រើប្រាស់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាត។

ការព្រមព្រៀងរបស់អ្នក

តាមរយៈការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនិង / ឬដោយការផ្តល់ព័ត៌មានរបស់អ្នកអ្នកយល់ព្រមក្នុងការប្រមូលនិងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដែលអ្នកបានបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រស្របតាមគោលការណ៍នៃសិទ្ធិឯកជននេះរួមបញ្ចូលប៉ុន្តែមិនបានកំណត់ចំពោះការព្រមព្រៀងរបស់អ្នកសម្រាប់ចែករំលែកព័ត៌មានរបស់អ្នកទាក់ទងនឹងគោលការណ៍ឯកជននេះឡើយ។ ។ ប្រសិនបើយើងសំរេចចិត្តផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើងយើងនឹងផ្សាយការផ្លាស់ប្តូរទាំងនោះនៅលើទំព័រនេះដើម្បីឱ្យអ្នកដឹងជានិច្ចនូវព័ត៌មានដែលយើងប្រមូលតើយើងប្រើវាយ៉ាងដូចម្តេចហើយក្នុងកាលៈទេសៈណាដែលយើងបង្ហាញវា។

bottom of page